Webjournal Médiá


Internet – dobrý sluha, zlý pán


Peter Fiala, 1. ročník mgr, 7. marec 2013 | Médiá


Dnešná spoločnosť z pohľadu svojich intencií prekonáva novú metamorfózu. Tento novozavedený štandard má však ďalekosiahle následky na mladú ľudskú psychiku vo vývine.

Počítačová kultúra a kultúra uponáhľanosti si našla v spoločnosti svoje miesto veľmi rýchlo. Samozrejme, nič nie je tak zložité, ak je to zbalené do sladkej záhaľky konzumu. Zväčšujúce sa požiadavky na moderného človeka, pre ktorého sa utopistickým vzorom stala mamona, pôsobia degeneračne, ak nie priam deštruktívne. Zlozvykom sa stalo plytvanie životnej energie na dosiahnutie hmotných statkov, a to na úkor pravých hodnôt, ktoré našu spoločnosť formovali a dávali jej súdržnosť.

Aké sú následky?

Značný úpadok interpersonálnej komunikácie má za následok ujmu v citovej a emočnej oblasti. Absencia verbálnej komunikácie v rodine, kde úlohu výchovy dieťaťa zväčša preberá internet, chýba určitá rodičovská regulácia, určitý cit, ktorý môže do procesu vnímania zasadiť iba človek. Niekto môže namietať, že nejestvuje žiadne nebezpečenstvo a už nemôže byť lepší zdroj informácií, lepší prístup pre samouka, ale toto uzatváranie sa do introvertnej podoby nemôže mať z dlhodobého hľadiska pozitívny charakter. Človek je tvor spoločenský, a preto je sociálna interakcia  nevyhnutná na správne formovanie osobnosti. Internet ako instantná vychovávateľka je moderným neduhom, ktorý má tendenciu sa rýchlo rozširovať. V záplave informácií, kde jedinec môže ťažko rozoznať skutočné hodnoty od domnelých, sa v tomto surrealistickom pekle môžu len ťažko budovať konštruktívne myšlienky.

  

Kde sa stala chyba?

Internet vo veľkom nahrádza knihy a aj samotný spoločenský akt priamej komunikácie. Kde prv bolo čítanie a slovný prednes bežne pestovanou zvyklosťou, tam dnes panujú neosobné vzťahy a povrchná zábava. Rodičia deťom nečítajú, ak áno, tak veľmi málo. Je pohodlnejšie pustiť dieťaťu rozprávku, ako mu osobne naplno venovať nejakú polhodinu času navyše. Elektronické médiá tak majú príležitosť pôsobiť už v rannom detstve. Časom nám možno vyrastie nová generácia citovo plochých ľudí, ktorí budú o niečo viac neosobní, možno o trošku viac nehumánni, ako sme boli my k nim.

 

Zdroj foto: www.flickr.com
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Diskusia k príspevku


Meno:
E-mail:
Komentár:        

© 2012, študenti Katedry žurnalistiky FiF UK (redakcia). ISSN 1338-3280.